Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
 1. #1
  Avatar của Tiktak_1102
  Thành viên SVQLD
  Tham gia ngày
  May 2011
  Đến từ
  England
  Bài gửi
  34
  Thanks
  0
  Thanked 9 Times in 6 Posts
  5
  Sinh viên xuất sắc
   
   
  Số lần Cộng|Trừ: 0 Lần

  Đề cương ôn tập và đáp án Quy hoạch sử dụng đất QLDD42 - Nông lâm Huế

  Nguồn bài viết: Bài viết của Mr. ngodinhien http://www.quanlydat42.byethost10.com/

  Câu 1: Hăy tŕnh bày khái & chức năng cơ bản của đất.
  * Khai niệm: đất đai (land) là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó như: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dáng dịa h́nh, mặt nước, các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong ḷng đất, tập toàn động thực vật, trạng thái định cư của con người, nhưng kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại(san nền, hồ chứa nước, hệ thống tiêu thoát nước trường xá, nhà cửa...)
  - Land là khoảng không gian được giới hạn theo hai chiều, thẳng đứng và nằm ngang.
  * Các chức năng cơ bản của đất:
  - chức năng sản xuất: là cơ sở cho nhiều hệ thống phục vụ cho cuộc sống của con người, qua quá tŕnh sx, land cung cấp lương thực, thực phẩm và rất nhiều sản phẩm khác cho con người sử dụng
  - chức năng môi trường: land là cơ sở cho mọi h́nh thái sinh vật sống trên lục địa thông qua việc cung cấp các môi trựng sống cho sinh vật và gen di truyền bảo tồn ṇi giống cho thực vật, động vật và các cơ thể sống cả trên và dưới mặt đất.
  - chức năng cân bằng sinh thái: land và việc sử dụng nó là nguồn và la tấm thảm xanh đă h́nh thành một thể cân bằng năng lượng trái đất thông qua việc phản xạ, hấp thụ và chuyển đổi năng lượng từ mặt đất va ṿng tuần hoàn khí quyển của địa cầu.
  - chức năng tàng trư và cung cấp nguồn nước: land là kho lưu trư măt nước và nước ngầm vô tận, có tác động mạnh tới chu tŕnh tuần hoàn nước trong tự nhiên và có vai tṛ điều tiết nước rất lớn.
  - chức năng dự trữ: land là kho tài nguyên khoáng sản cung cấp cho mọi nhu cầu use của con người.
  - chức năng không gian sống: land có chức năng tiêu thụ, gạn lọc, là môi trường đệm và làm thay đổi h́nh thái, tính chất của các chất thải độc hại.
  - chức năng bảo tồn bảo tàng lịch sử: land là trung gian để bảo vệ các chứng tích lịch sử, văn hoá của loại người là nguồn thông tin về dk khí hậu, thời tiết và các quá tŕnh use đất trong quá khứ.
  - chức năng mang sự sống: land cung cấp khong gian cho sự chuyển vận của con người, cho đầu tư sx, và sự dịch chuyển của động vật... giữa các vùng khác nhau của hệ sinh thái.
  - chức năng phân dị lănh thổ: sự thích hợp của land về chức năng chủ yếu nói trên thể hiện rất khác biệt ở mỗi vùng lănh thổ của mỗi quốc gia nói riêng và toàn trái đất nói chung. Môi vùng lănh thổ mang những đặc tính tự nhiên kinh tế đặc thù.

  Câu 2: Tại sao lại nói land là tư liệu sản xuất đặc biệt.
  Land là tư liệu sản xuất: 1 công cụ lao dộng ; 2 đối tượng lao động
  Land là một tư liệu sản xuất đặc biệt: ta có băng so sánh giữa land và các loại tư liệu sản xuất kh
  TT Đất Đai TLSX Khác
  1 Nguồn gốc tạo thành • land là sản phẩm của tự nhiên mang tính chất lịch sử, nó xuất hiện và tồn tại ngoài ư trí và nhận thức của con người. Nó gắn liền với con người ngay từ buổi sơ khai • là sản phẩm nhân tạo, nó đc, h́nh thành trong nhận thức của con người và dc thể hiện ra ngoài nhờ lao dộng sx của con người
  2 • land có độ ph́ nhiêu: độ ph́ nhiêu của land dc thể hiện thông qua; chế độ và lượng nước có trong đất; chất dinh dưỡng có trong đất; điều kiện sống của đất • các tư liệu khác th́ không có độ ph́ nhiêu
  3 • land có sự giới hạn về diên tích (m2) • không giới hạn về số lượng mà nó phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và tiêu dùng của con người.
  4 • land thi không di chuyển dc mà luôn dc cố dịnh về mặt vị trí • có khả năng di chuyển từ nơi sx tới nơi tiêu dùng
  5 • land là tư liệu sx không có khả năng thay thế • có khả năng thay thế v́ nhu cầu của con người luôn thay đổi đối với một loại sản phẩm
  6 • land có khả năng tăng tính sx • có xu hướng giảm dần theo thời gian

  Câu 3: việc sử dụng land chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố nào? Hay tŕnh bày về các nhân tố đó?
  Quá tŕnh use land bao gồm phạm vi use đất, cơ cấu và phương thức use dụng dất...luôn chịu sự chi phối bởi các điều kiện, quy kuật kinh tế-xă hội và các yếu tố kỹ thuật cung như chịu sự ảnh hưởng của các điều kiện và quy luật của sinh thái tự nhiên. Những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến việc use đất bao gồm:
  a, nhân tố điều kiên tự nhiên
  các nhân tố điều kiên tự nhiên ảnh hưởng đến quá tŕnh use land do là
  - điều kiện khí hậu: ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp dến quá tŕnh sx nông nghiệp và điều kiện sinh hoạt của con người như tổng tích ôn, nhiệt độ b́nh quân, sự sai khác về nhiệt độ về thời gian và không gian, sự sai khác về nhiệt độ tối cao và tối thấp thời gian có sương dài hay ngắn... ảnh hưởng đến dk sinh trưởng phát triển và sự phân bố của cây trồng. Cường độ ánh sáng, thời gian chiếu sáng cung ảnh hương đến quá tŕnh sinh trưởng của cây trồng lượng mưa cung ảnh hưởng mạnh đến cây quá tŕnh vân chuyển nước của cây trồng
  Cần lưu ư rằng các yếu tố khí hậucó dedặc trưng rất khác biệt giũa các mùa trong một năm cũng như các vùng lănh thổ khác nhau.
  - yếu tố địa h́nh: đây là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến quá tŕnh use đất của ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp
  Đối với sx nông nghiệp th́ đây la yêu tố cực kh́ quan trọng, sự sai khác giữa địa h́nh, địa mạo, độ cao, hướng dốc độ bào ṃn và mức độ xói ṃn... thường dẫn đến sự khác nhau về land khí hậu từ đó ảnh hưởng đến quá trính sx và phân bố cây trồng theo mặt thăng đứng, bên cạnh đó nó c̣n ảnh hưởng đến phương thức sx.
  Đối với ngành phi nông nghiệp dịa h́nh phức tạp sẽ ảnh hưỏng đến giá trị công tŕnh cung như khó khăn trong thi công.
  - yếu tô thổ nhưỡng: mỗi loại đất đều có tính chất sinh,lí, hoá khác nhau riêng biệt trong khi đó mỗi mục đich use đều có nhưng nhu cầu cụ thể do vậy yếu tố thổ nhưỡng có vai tṛ quyết dịnh đến hiệu quả sx nông nhiệp. Độ ph́ của đất là quan trọng nhất, sau đó dên tầng dày của đất.
  - yếu tố thuỷ văn: đó là sự phân bố sông ng̣i, ao hồ, điều kiên thuỷ chiều, thuỷ văn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cung cấp nước cho các yêu cầu use đất. Do vậy phải use đất theo chế độ sông ng̣i và thuỷ văn của nó.
  b, nhân tố điều kiện kinh tế-xă hội
  muốn biết đc sự ảnh hưởng của diều kiên kinh tế-xă hội tới việc use đất thi chúng ta phải trả lời đc câu hỏi “sẽ use vào mục đích nào?”.
  Điều kiện kinh tế-xă hội gồm có các yếu tố như dân số lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế, tŕnh độ quản lí, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khả năng áp dụng khoa học vào trong sx, chế độ xă hội của mỗi quốc gia.
  - dân số và lao động
  + tạo ra tiền đề cho việc use land của chúng ta
  + tạo ra nhu cầu về việc use đất
  - vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế: quyết định đến quy định, quy mô, tốc độ use đất
  - tŕnh độ quản lí: sẽ giúp cho việc use đất một cách hợp lí,giảm các tiêu cực trong việc use đất
  - sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào việc san xuất:
  + Sừ phát triển của khoa hoc kỹ thuật tạo ra các phương pháp tốt cho việc sử dung đất, nhưng phải có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật.
  + quyết định khả năng khai thác tiền năng của đất
  - chế độ xă hội: việc use đất nó phụ thuộc vào chế độ xă hội của từng quốc một. V́ mỗi quốc gia sẽ chọn cho ḿnh một chế độ xă hội phù hợp với mục đích của việc use land cho các chủ chương chính sách và phương hướng phát triển kinh tế xă hội của nước đó. Từ đó nó quyết định đến phương thức use đất và hiệu quả use đất.
  c, nhân tố không gian
  - land có tính cố dịnh về vị trí, giới hạn về mặt không gian, nó sẽ quyết định đến việc use đất phải tuân theo quy mô, h́nh thể ,gianh giới, diện tích hiên hữu.
  - sự bất biến về tổng diên tích nó sẽ giới hạn sự thay đổ cơ cấu use của xă hội. Việc cơ cấu use đất nó phụ thuộc vào sức tải của đất và nhu cầu use đất của côn người

  +5 EXP
  "Trong ván cờ người, tôi chỉ là quân pháo... Pháo biết ḿnh phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm xe, làm mă, không đủ ma mănh để làm tốt, nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi..."

 2. Thành viên đă ấn Thanks
  pepupink (27-11-2012)

 3. #2
  Avatar của Tiktak_1102
  Thành viên SVQLD
  Tham gia ngày
  May 2011
  Đến từ
  England
  Bài gửi
  34
  Thanks
  0
  Thanked 9 Times in 6 Posts
  5
  Sinh viên xuất sắc
   
   
  Số lần Cộng|Trừ: 0 Lần
  Câu 4: Quá tŕnh sử dụng đất phát triển theo xu hướng nào, kể tên? Hăy tŕnh bày cụ thể về xu hướng 1 và 2.
  Việc use land cần căn cứ theo các yếu tố sau:
  +Use hợp lư không gian của land từ đó dẫn đến hiệu quả use không gian kinh tế use đất
  + Phân phối hợp lư cơ cấu kinh tế use đất từ đó dẫn tới hiệu quả trong việc cơ câu kinh tế use đất
  +Xác định đc quy mô use đất dẫn tới quy mô kinh tế use đất
  + xác dịnh dc mật độ use đất
  Từ đó mà hiện nay việc use land dc phát triển theo 5 xu thế sau:
  1, use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  2, cơ cấu use đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  3, use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  4, use đất theo hướng hợp tác hoá, khu vực hoá, toàn cầu hoá
  5, use đất trong cân băng sinh thái và bảo vệ môi trường
  * use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  - use đất theo chiều rộng
  + thời ḱ sơ khai việc use đất là chưa có v́ con người lúc đó sống chủ yếu bằng phương thức săn bán và hái lượm.
  + thời ḱ du mục việc use đất cung ít chủ yếu là ở các đồng cỏ như chăn thả và mới xuất hiện trồng trọt ở những đồng cỏ vên các hồ nước với diện tích c̣n nhỏ.
  + nông nghiệp trồng trọt bắt đầu use các vùng đất màu mỡ để phục vụ cho việc trồng trọt
  + hiện nay việc use là rất nhiều.
  - Cùng với việc phát triển use đất theo không gian, tŕnh độ tập trung cũng sâu sắc hơn nhiều. Đất canh tác cũng đc use theo nhiêu mục đích khác đều đc phát triển theo hướng kinh doanh tập trung, với việc diện tích ít nhưng hiêu quả cao.
  Tuy nhiên để âng cao năng sx và sức tải của một đơn vị diên tích đ̣i hỏi phải
  + nâng mức đầy tư về vốn và lao động
  + thường xuyên cải tiến khoa học-kỹ thật và công tác quản lư
  + phải áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương thức sx cho phù hợp với không gian và thời gian của từng vùng.
  * cơ cấu use đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  - phức tạp hóa:
  + kinh tế có xu hướng phát triển lên từ đó xuất hiên nhiêu nhu cầu tăng nên về số lượng và loại. Từ đó việc use đất tăng lên dẫn đến sự phức tạp hóa trong việc use đất
  + khi khoahọc-kỹ thuật phát triển bên cạnh việc use đất c̣n có khả năng cải tạo land dẫn đến việc con người có khả năng khai thác triệt để land từ đó chung ta có thể use đất vào nhiều mục đích khác nhau.
  - Chuyên môn hóa:
  + quá tŕnh sx sẽ nâng tính cạnh tranh của hành hóa từ đó dẫn đến sự chuyên môn hóa để tập trung đầu vào.

  Câu 5: Quá tŕnh sử dụng đất phát triển theo xu hướng nào, kể tên? Hăy tŕnh bày cụ thể về xu hướng 3,4 và 5.
  Việc use land cần căn cứ theo các yếu tố sau:
  +Use hợp lư không gian của land từ đó dẫn đến hiệu quả use không gian kinh tế use đất
  + Phân phối hợp lư cơ cấu kinh tế use đất từ đó dẫn tới hiệu quả trong việc cơ câu kinh tế use đất
  +Xác định đc quy mô use đất dẫn tới quy mô kinh tế use đất
  + xác dịnh dc mật độ use đất
  Từ đó mà hiện nay việc use land dc phát triển theo 5 xu thế sau:
  1, use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  2, cơ cấu use đất phát triển thgeo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  3, use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  4, use đất theo hướng hợp tác hoá, khu vực hoá, toàn cầu hoá
  5, use đất trong cân băng sinh thái và bảo vệ môi trường
  * use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  - use đất theo hướng xă hội hoá: là use đất hướng vào lợi ích của xă hội
  + sự phân công trong sx đă dẫn tới xu hướng xă hội hoá sx từ đó đă dẫn tới việc xă hội hoá việc use đất
  + tỉ lệ có mục đích công cộng tăng lên. Ví dụ: công viên, nơi du lịch
  - use theo hướng công nghiệp hoá từ đó nâng cao vai tṛ quản lư của nhà nước trong việc use land
  + land là tai nguyên quốc gia
  + lând là điều kiện tồn tại của con người
  + land ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế
   đây là sự quản lư của nhà nước về việc use land. Chỉ có 10 năm mà việc quản lư land về nhà nước ngày càng cao. V́ từ các điều luật đất đai 1993 có 6 nội dung vf đến năm 2003 th́ đa có 13 nội dung.
  Xă hội hoá use đất là san phẩm tất yếu và là yêu cầu khách quan của sự phát triển xă hội hoá sx. V́ vậy, xă hôi hoá và công hữu hoá là xu thế tất yếu. Muốn kinh tế phát triển và thúc đẩy xă hội hoá sx cao hơn cần phải thực hiên xă hội hoá và cônh hữu hoá.
  * use đất theo hướng hợp tác hoá toàn cầu hoá, khu vực hoá
  - Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đă đưa các quốc gia gắn kết lại với nhau. V́ vậy xu thế toàn cầu hoá đang là một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại.
  + Thực hiện điều chỉnh về cơ cấu kinh tế
  + Điều chỉnh chính sách theo hướng mở cửa, trao đổi buôn bán với các nước
  + Giảm và tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan
   từ đó làm cho việc trao đổi hàng hoá, luân chuyển vốn, lao động và kỹ thuật trên thế giới ngày càng thông thoáng hơn, mở đường cho nền kinh tế quốc dân phát triển.
  - Xu thế khu vực hoá cũng dă xuất hiện ở những năm 1950 và phát triển tới ngày nay, và hiện nay có khoảng hơn 40 tổ chức kinh tế, thương mại khu vực trên kháp thế giới.
   có thể nói bản chất của các tổ chức quốc tế và khu vực là giải quyết vấn đề thị trường, quá tŕnh cạnh tranh giành giật thị trường gay gắt giữa các quốc gia và giữa cá thực thể kinh tế, thị trường tiêu thụ, và tiến tới giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan.
  * use đất trong cân băng sinh thái và bảo vệ môi trường
  Land là một thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống có chức năng cân bằng sinh thái môi trường. Tuy nhiên chức năng này của đất bị ảnh hưởng rất lớn bởi các hoạt động của con người trong đó có use đất. Khi use đất con người đă trực tiếp hay gián tiếp tác động vào đất bằng nhiều cách thức khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp hoặc gián tiếp tác động vào mooti trường. Do vậy, để hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế xă hội, đảm bảo môi trường sống cho sự tồn tại của con người và các sinh vật th́ use đất trong hệ cân băng sinh thái và bảo vệ trường là một xu thế tất yếu.

  Câu 6: Quá tŕnh sử dụng đất phát triển theo xu hướng nào, kể tên? Hăy tŕnh bày cụ thể về xu hướng 1 và 3 và 4.
  Việc use land cần căn cứ theo các yếu tố sau:
  +Use hợp lư không gian của land từ đó dẫn đến hiệu quả use không gian kinh tế use đất
  + Phân phối hợp lư cơ cấu kinh tế use đất từ đó dẫn tới hiệu quả trong việc cơ câu kinh tế use đất
  +Xác định đc quy mô use đất dẫn tới quy mô kinh tế use đất
  + xác dịnh dc mật độ use đất
  Từ đó mà hiện nay việc use land dc phát triển theo 5 xu thế sau:
  1, use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  2, cơ cấu use đất phát triển thgeo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  3, use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  4, use đất theo hướng hợp tác hoá, khu vực hoá, toàn cầu hoá
  5, use đất trong cân băng sinh thái và bảo vệ môi trường
  * use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  - use đất theo chiều rộng
  + thời ḱ sơ khai việc use đất là chưa có v́ con người lúc đó sống chủ yếu bằng phương thức săn bán và hái lượm.
  + thời ḱ du mục việc use đất cung ít chủ yếu là ở các đồng cỏ như chăn thả và mới xuất hiện trồng trọt ở những đồng cỏ vên các hồ nước với diện tích c̣n nhỏ.
  + nông nghiệp trồng trọt bắt đầu use các vùng đất màu mỡ để phục vụ cho việc trồng trọt
  + hiện nay việc use là rất nhiều.
  - Cùng với việc phát triển use đất theo không gian, tŕnh độ tập trung cũng sâu sắc hơn nhiều. Đất canh tác cũng đc use theo nhiêu mục đích khác đều đc phát triển theo hướng kinh doanh tập trung, với việc diện tích ít nhưng hiêu quả cao.
  Tuy nhiên để âng cao năng sx và sức tải của một đơn vị diên tích đ̣i hỏi phải
  + nâng mức đầy tư về vốn và lao động
  + thường xuyên cải tiến khoa học-kỹ thật và công tác quản lư
  + phải áp dụng linh hoạt, sáng tạo các phương thức sx cho phù hợp với không gian và thời gian của từng vùng.
  * use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  - use đất theo hướng xă hội hoá: là use đất hướng vào lợi ích của xă hội
  + sự phân công trong sx đă dẫn tới xu hướng xă hội hoá sx từ đó đă dẫn tới việc xă hội hoá việc use đất
  + tỉ lệ có mục đích công cộng tăng lên. Ví dụ: công viên, nơi du lịch
  - use theo hướng công nghiệp hoá từ đó nâng cao vai tṛ quản lư của nhà nước trong việc use land
  + land là tai nguyên quốc gia
  + lând là điều kiện tồn tại của con người
  + land ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế
   đây là sự quản lư của nhà nước về việc use land. Chỉ có 10 năm mà việc quản lư land về nhà nước ngày càng cao. V́ từ các điều luật đất đai 1993 có 6 nội dung vf đến năm 2003 th́ đa có 13 nội dung.
  Xă hội hoá use đất là san phẩm tất yếu và là yêu cầu khách quan của sự phát triển xă hội hoá sx. V́ vậy, xă hôi hoá và công hữu hoá là xu thế tất yếu. Muốn kinh tế phát triển và thúc đẩy xă hội hoá sx cao hơn cần phải thực hiên xă hội hoá và cônh hữu hoá.
  * use đất theo hướng hợp tác hoá toàn cầu hoá, khu vực hoá
  - Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đă đưa các quốc gia gắn kết lại với nhau. V́ vậy xu thế toàn cầu hoá đang là một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại.
  + Thực hiện điều chỉnh về cơ cấu kinh tế
  + Điều chỉnh chính sách theo hướng mở cửa, trao đổi buôn bán với các nước
  + Giảm và tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan
   từ đó làm cho việc trao đổi hàng hoá, luân chuyển vốn, lao động và kỹ thuật trên thế giới ngày càng thông thoáng hơn, mở đường cho nền kinh tế quốc dân phát triển.
  - Xu thế khu vực hoá cũng dă xuất hiện ở những năm 1950 và phát triển tới ngày nay, và hiện nay có khoảng hơn 40 tổ chức kinh tế, thương mại khu vực trên kháp thế giới.
   có thể nói bản chất của các tổ chức quốc tế và khu vực là giải quyết vấn đề thị trường, quá tŕnh cạnh tranh giành giật thị trường gay gắt giữa các quốc gia và giữa cá thực thể kinh tế, thị trường tiêu thụ, và tiến tới giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan.

  +5 EXP
  "Trong ván cờ người, tôi chỉ là quân pháo... Pháo biết ḿnh phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm xe, làm mă, không đủ ma mănh để làm tốt, nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi..."

 4. Thành viên đă ấn Thanks
  pepupink (27-11-2012)

 5. #3
  Avatar của Tiktak_1102
  Thành viên SVQLD
  Tham gia ngày
  May 2011
  Đến từ
  England
  Bài gửi
  34
  Thanks
  0
  Thanked 9 Times in 6 Posts
  5
  Sinh viên xuất sắc
   
   
  Số lần Cộng|Trừ: 0 Lần
  Câu 7: Quá tŕnh sử dụng đất phát triển theo xu hướng nào, kể tên? Hăy tŕnh bày cụ thể về xu hướng 2 và 3 và 4.
  Việc use land cần căn cứ theo các yếu tố sau:
  +Use hợp lư không gian của land từ đó dẫn đến hiệu quả use không gian kinh tế use đất
  + Phân phối hợp lư cơ cấu kinh tế use đất từ đó dẫn tới hiệu quả trong việc cơ câu kinh tế use đất
  +Xác định đc quy mô use đất dẫn tới quy mô kinh tế use đất
  + xác dịnh dc mật độ use đất
  Từ đó mà hiện nay việc use land dc phát triển theo 5 xu thế sau:
  1, use đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
  2, cơ cấu use đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  3, use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  4, use đất theo hướng hợp tác hoá, khu vực hoá, toàn cầu hoá
  5, use đất trong cân băng sinh thái và bảo vệ môi trường
  * cơ cấu use đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá
  - phức tạp hóa:
  + kinh tế có xu hướng phát triển lên từ đó xuất hiên nhiêu nhu cầu tăng nên về số lượng và loại. Từ đó việc use đất tăng lên dẫn đến sự phức tạp hóa trong việc use đất
  + khi khoahọc-kỹ thuật phát triển bên cạnh việc use đất c̣n có khả năng cải tạo land dẫn đến việc con người có khả năng khai thác triệt để land từ đó chung ta có thể use đất vào nhiều mục đích khác nhau.
  - Chuyên môn hóa:
  + quá tŕnh sx sẽ nâng tính cạnh tranh của hành hóa từ đó dẫn đến sự chuyên môn hóa để tập trung đầu vào.
  * use đất theo hướng xă hội hoá và công hữu hoá
  - use đất theo hướng xă hội hoá: là use đất hướng vào lợi ích của xă hội
  + sự phân công trong sx đă dẫn tới xu hướng xă hội hoá sx từ đó đă dẫn tới việc xă hội hoá việc use đất
  + tỉ lệ có mục đích công cộng tăng lên. Ví dụ: công viên, nơi du lịch
  - use theo hướng công nghiệp hoá từ đó nâng cao vai tṛ quản lư của nhà nước trong việc use land
  + land là tai nguyên quốc gia
  + lând là điều kiện tồn tại của con người
  + land ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế
   đây là sự quản lư của nhà nước về việc use land. Chỉ có 10 năm mà việc quản lư land về nhà nước ngày càng cao. V́ từ các điều luật đất đai 1993 có 6 nội dung vf đến năm 2003 th́ đa có 13 nội dung.
  Xă hội hoá use đất là san phẩm tất yếu và là yêu cầu khách quan của sự phát triển xă hội hoá sx. V́ vậy, xă hôi hoá và công hữu hoá là xu thế tất yếu. Muốn kinh tế phát triển và thúc đẩy xă hội hoá sx cao hơn cần phải thực hiên xă hội hoá và cônh hữu hoá.
  * use đất theo hướng hợp tác hoá toàn cầu hoá, khu vực hoá
  - Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đă đưa các quốc gia gắn kết lại với nhau. V́ vậy xu thế toàn cầu hoá đang là một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại.
  + Thực hiện điều chỉnh về cơ cấu kinh tế
  + Điều chỉnh chính sách theo hướng mở cửa, trao đổi buôn bán với các nước
  + Giảm và tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan
   từ đó làm cho việc trao đổi hàng hoá, luân chuyển vốn, lao động và kỹ thuật trên thế giới ngày càng thông thoáng hơn, mở đường cho nền kinh tế quốc dân phát triển.
  - Xu thế khu vực hoá cũng dă xuất hiện ở những năm 1950 và phát triển tới ngày nay, và hiện nay có khoảng hơn 40 tổ chức kinh tế, thương mại khu vực trên kháp thế giới.
   có thể nói bản chất của các tổ chức quốc tế và khu vực là giải quyết vấn đề thị trường, quá tŕnh cạnh tranh giành giật thị trường gay gắt giữa các quốc gia và giữa cá thực thể kinh tế, thị trường tiêu thụ, và tiến tới giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan.

  Câu 8: Hăy tŕnh bày khái niệm và đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất(QHSDĐ)

  * Khái niệm về QHSDĐ: QHSDĐ là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của nhà nước về tổ chức và use đất đầy đủ và hợp lí, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất cả nước, tổ chức use đất như một tư liệu sx cùng với các tư liệu sx khác găn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sx xă hội, tạo đk bảo vệ đất và môi trường.
  - Trong khái niệm về QHSDĐ ta thấy có hệ thống các biên pháp dùng để quy hạch là.

  Pháp chế (các quy định về pháp luật của nhà nước)

  Hệ thống biên pháp kỹ thuật (bản đồ...)

  Kinh tế ( đây là mục đích use của thửa đất)

  Hệ thống biện pháp kinh tế chỉ xuất hiện khi đă có 2 biên pháp pháp chế và kỹ thuật.
  * Đặc điểm của QHSDĐ: có 6 đặc điểm chính
  1, tính lịch sử xă hội
  Có thể nói lịch sử phát triển của xă hội cũng chính là lịch sử phát triển của QHSDĐ
  Con người
  Lực lượng sx
  Xă hội phương thức sx tư liệu sx quan hệ chiếm hữu tư liệu sx
  Quan hệ sx
  Quan hệ quản lí
  Quan hệ phân phối sản phẩm
  Trong QHSDĐ luôn nảy sinh hai mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa người với land đây chính là mối quan hệ giữa người với tự nhiên và mối quan hệ giữa người với người. Do đó nó thúc đẩy lực lượng sx phát triển và thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ sx.
  - mục đích của việc QHSDĐ chính là hoàn thiện hơn mối quan hệ giữa người với tự nhiên và loại bỏ những mối quan hệ không ḥa thiên giữa người với người để tạo ra những mối quan hệ tốt trong việc use đất
  - mục đích yêu cầu use đất phụ thuộc vào mức độ nhận thức của con người về các yếu tố tự nhiên, về kinh tế, yếu tố xă hội nhất định.
  2, tính tổng hợp
  Tính tổng hợp của QHSDĐ đc biểu hiện chủ yếu ở 2 mặt:
  - mặt thứ nhất: đối tượng của QHSDĐ là khai thác, use, cải tạo, bảo vệ... tài nguyên đất cho nhu cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, môi trường sinh thái...)
  - mặt thứ hai: QHSDĐ đề cập đến nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế và xă hội như: khoa học tự nhiên, khoa học xă hội, dân số và land, sx nông nghiệp, công nghiệp...
  3, tính dài hạn
  - tính dài hạn của QHSDĐ thể hiện ở chỗ thời hàn của QHSDĐ từ 10 năm hoặc lâu hơn.
  - tính dài han của QHSDĐ phụ thuộc vào dự báo xu thế biến động dài hạn của các yếu tố kinh tế xă hội.
  4, tính chiến lược và chỉ đạo vĩ vô
  Với đặc điểm dài hạn của QHSDĐ th́ các phương án quy hoạch đặt ra chỉ mang tích chiến lược
  Xđ mục tiêu, định hướng nhiệm vụ trọng điểm
  Trong phương án quy hoạch cân đối tổng quát nhiên cứu use
  Đề xuất phương pháp lớn
  5, tính chính sách
  QHSDĐ thể hiên rất rơ đặt tính chính trị và tính chính sách xă hội. Khi xây dựng phương án quy hoạch phải quán triệt các chính sách, các quy định có liên quan đến land của đảng và nhân dân.
  6, tính khả biến
  QHSDĐ luôn là quy hoạch động, một quá tŕnh lặp lại theo chu ḱ “quy hoạch-thực hiện-quy hoạch lại hoặc chỉnh lư-tiếp tục thực hiện...” với chất lượng, mức độ hoàn thiện phù hợp ngày càng cao.

  Câu 9: Hăy tŕnh bày khái niệm và phân loại quy hoạch sử dụng đất

  * Khái niệm về QHSDĐ: QHSDĐ là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của nhà nước về tổ chức và use đất đầy đủ và hợp lí, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất cả nước, tổ chức use đất như một tư liệu sx cùng với các tư liệu sx khác găn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sx xă hội, tạo đk bảo vệ đất và môi trường.
  - Trong khái niệm về QHSDĐ ta thấy có hệ thống các biên pháp dùng để quy hạch là.
  Pháp chế (các quy định về pháp luật của nhà nước)
  Hệ thống biên pháp kỹ thuật (bản đồ...)
  Kinh tế ( đây là mục đích use của thửa đất)
  Hệ thống biện pháp kinh tế chỉ xuất hiện khi đă có 2 biên pháp pháp chế và kỹ thuật.
  * phân loại quy hoạch sử dụng đất:
  Trong QHSDĐ th́ có 2 phương pháp lớn dùng phân loại
  - xác định mục đích use của từng loại đất, các nước TBCN gọi là QHSDĐ vĩ mô c̣n các nước XHCN gọi là quy hoạch phân bổ land
  - quy hoạch bên trong gianh giới của các thửa đất đă đc use, các nước TBCN gọi là QHSDĐ vi mô c̣n các nước XHCN gọi là QHSDĐ nội bộ xí nghiệp
  Ở VN dựa vào các phương pháp phân chia trên th́ nước ta chia ra làm 2 loại đó là: QHSDĐ theo lănh thổ và QHSDĐ theo ngành.
  Ta có sơ đồ biều thị như sau
  * QHSDĐ theo lănh thổ:
  - đối tượng của QHSDĐ theo lănh thổ là toàn bộ diện tích đất tự nhiên lằm trong gianh giới đơn vị hành chính quốc gia.
  - nguyên tắc của QHSDĐ theo lănh thổ hành chính là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ toàn cục tới bộ phận, từ cái chung tứ cái riêng, từ vĩ mô tới vi mô và bước sau chỉnh lư bước trước.
  - mục đích của QHSDĐ theo lănh thổ
  + đáp ứng quy đất cho hiện tại và tương lai trên cơ sở khoa học và hợp lư, hiệu quả và phát triển ngành kinh tế quốc dân.
  + làm căn cứ, cơ sở cho các đơn vị hành chính cấp dưới triển khai QHSDĐ
  + cụ thể hóa các chỉ tiêu use đất của cáp trên
  + xác định kế hoạch use đất theo 5 năm hoặc hàng năm
  + phục vụ cho công tác quản lí land
  * QHSDĐ theo ngành:
  - đối tượng là diên tích land đang quản lư và phần land đc dự kiến bổ sung thêm cho ngành

  +5 EXP
  "Trong ván cờ người, tôi chỉ là quân pháo... Pháo biết ḿnh phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm xe, làm mă, không đủ ma mănh để làm tốt, nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi..."

 6. Thành viên đă ấn Thanks
  pepupink (27-11-2012)

 7. #4
  Avatar của Tiktak_1102
  Thành viên SVQLD
  Tham gia ngày
  May 2011
  Đến từ
  England
  Bài gửi
  34
  Thanks
  0
  Thanked 9 Times in 6 Posts
  5
  Sinh viên xuất sắc
   
   
  Số lần Cộng|Trừ: 0 Lần
  Câu 10: Hăy tŕnh bày về các phương pháp nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất
  Trong quá tŕnh nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất phải sử dụng hai nhóm phương pháp là phương pháp luận trong nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu các vấn đề cụ thể.
  * Phương pháp luận trong nghiên cứu Cơ sở của phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch đất đai dựa trên phép biện chứng duy vật về nhận thức, thể hiện ở các điểm sau:
  - Nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, phạm trù xă hội trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau ở trạng thái vận động - Nh́n nhận sự phát triển như là sự chuyển hóa từ lượng thành chất.
  - Xem xét các sự kiện và hiện tượng trên quan điểm thống nhất các mặt đối lập nhau.
  - Phát hiện những cái mới, tiến bộ trong quá tŕnh chuyển động và phát triển.
  Về phương pháp luận, trong quy hoạch sử dụng đất c̣n sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống như là cơ sở phương pháp luận đồng thời cũng là phương pháp cụ thể trong quá tŕnh thực hiện.
  * Phương pháp nghiên cứu các vấn đề cụ thể
  - Phương pháp điều tra khảo sát: Đây là phương pháp được ứng dụng để điều tra thu thập các số liệu, dữ kiện thông tin cần thiết phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Trong thực tế, có thể sử dụng phương pháp điều tra nội nghiệp, điều tra ngoại nghiệp, điều tra nông thôn có sự tham gia của người dân...
  - Phương pháp minh họa trên bản đồ: Đây là phương pháp đặc thù của công tác quy hoạch đất đai. Mọi thông tin cần thiết được biểu diễn trên bản đồ có tỷ lệ thích hợp, tạo thành tập bản đồ gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch đất đai, bản đồ thổ nhưỡng nông hóa, bản đồ khảo sát hoặc quy hoạch giao thông, thủy lợi, bản đồ cây trồng, bản đồ địa h́nh, chế độ nước...
  - Phương pháp thống kê: Mục đích của việc sử dụng phương pháp thống kê là nhằm phân nhóm toàn bộ các đối tượng điều tra có cùng chỉ tiêu, xác định các giá trị trung b́nh của chỉ tiêu, phân tích tương quan giữa các yếu tố. Về đối tượng nghiên cứu, phương pháp thống kê đề cập đến các vấn đề sau:
  + Nghiên cứu t́nh h́nh sử dụng đất, cơ cấu đất, các đặc tính về lượng và chất + Phân tích đánh giá về diện tích, vị trí và khoảng cách.
  + Đánh giá các mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Phương pháp này có nhược điểm cơ bản là do số lượng đối tượng nghiên cứu lớn nên kết quả thu được đôi khi không phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của các sự kiện và hiện tượng.
  - Phương pháp nghiên cứu điểm: Đây là phương pháp được áp dụng nhằm bổ sung cho phương pháp thống kê. Nó nghiên cứu từng sự kiện mang tính điển h́nh. Phương pháp này có ưu điểm là cho phép phân tích cụ thể t́nh trạng quá khứ và hiện tại của các sự kiện, hiện tượng, song cũng có nhược điểm là khi xuất hiện các điều kiện và các mối quan hệ mới th́ kết quả nghiên cứu cũ của nó không thể áp dụng trong tương lai.
  - Phương pháp nghiên cứu mẫu: Theo phương pháp này, người ta lựa chọn những mẫu đại diện cho từng sự kiện và hiện tượng để nghiên cứu. Khi ứng dụng phương pháp này đ̣i hỏi phải rất thận trọng trong quá tŕnh chọn mẫu và quy mô mẫu cũng như đặc điểm của sự kiện và hiện tượng có liên quan đến mẫu.
  - Phương pháp phương án (phương pháp tính toán theo định mức): Đây là phương pháp áp dụng nhiều trong quy hoạch đất đai để dự đoán và tạo ra các h́nh thức lănh thổ mới dựa vào các định mức tính toán về thời gian, chi phí vật chất, lao động, vốn, nhiên liệu...Phương pháp này đ̣i hỏi phải xây dựng được hệ thống định mức trên cơ sở khoa học v́ nó ảnh hưởng quyết định đến kết quả, phải xây dựng được các phương án quy hoạch đất đai sơ bộ theo định mức, phải phân tích, so sánh, đánh giá và lựa chọn phương án hợp lư và kinh tế nhất theo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Ngoài ra, cần phải kết hợp phương pháp này với phương pháp tư duy trừu tượng. Phương pháp phương án cũng có một số hạn chế cụ thể là nó bị giới hạn về số lượng phương án (thường chỉ xây dựng từ 2-3 phương án) và việc lựa chọn phương án là kết quả so sánh tương đối giữa các phương án với nhau chứ chưa t́m được phương án thực sự tối ưu.
  - Phương pháp mô h́nh toán kinh tế sử dụng máy vi tính: Đây là phương pháp có ứng dụng rộng răi. Phương án tối ưu được t́m ra trên cơ sở xây dựng các mô h́nh toán kinh tế dưới dạng các bài toán vận tải, các bài toán tương quan hồi quy và quy hoạch tuyến tính, lập và giải trên máy tính điện tử. Phương pháp này đ̣i hỏi phải định lượng được các yếu tố cần biểu thị và các điều kiện hạn chế phải tŕnh bày được bằng ngôn ngữ toán học. Do đó, nó có hạn chế cơ bản là khó áp dụng cho các điều kiện văn hóa - xă hội và sinh thái. Trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, một số vấn đề có thể giải quyết bằng phương pháp mô h́nh hóa toán học như:
  + Vấn đề chuyển loại đất sử dụng
  + Xác định quy mô sản xuất hợp lư các ngành
  + Phân bố hợp lư các điểm dân cư
  + Xác định cơ cấu diện tích gieo trồng
  + Bố trí dất đai và cây trồng theo điều kiện xói ṃn đất
  + Xác định năng suất cây trồng
  + Tổ chức hệ thống luân canh hợp lư
  + Tổ chức sử dụng hợp lư thức ăn gia súc
  Một ứng dụng quan trọng của tin học trong quy hoạch sử dụng đất là hệ thống thông tin đại lư. Đây là phương pháp biểu diễn số hóa các dữ liệu không gian và phi không gian, có khả năng cập nhật các biến đổi thực tế rất hữu dụng cho công tác quy hoạch sử dụng đất.
  - Phương pháp dự báo: Dựa vào việc ứng dụng chuỗi biến động, phép ngoại suy toán học, phương pháp chuyên gia. Ngoài ra, trong thực tế đôi khi người ta c̣n sử dụng các phương pháp sau:
  + Phương pháp điển h́nh: Chọn đối tượng có các chỉ tiêu đạt được cao nhất để nghiên cứu các sự kiện. Hiện tượng làm điển h́nh chung cho các đối tượng có cùng điều kiện.
  + Phương pháp thực nghiệm: Bố trí thực nghiệm để phát hiện các quy luật khác nhau.

  Câu 11: khi phân bố đất đai trong quy hoạch sử dụng cần tuân thủ các nguyen tắc nào, kể tên? Tŕnh bày cụ thể nguyên tắc 1 và 2.

  Sử dụng land cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau
  1, chấp hành quyền sở hữu nhà nước về land
  2, sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên
  3, tổ chức phân bố hơp lư quỹ đất cho các ngành
  4, tạo ra nhưng điều kiện tổ chức lănh thổ hợp lư
  5, phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xă hội của vùng lănh thổ
  1, chấp hành quyền sở hữu của nhà nước
  Nguyên tắc này là cơ sở cho mọi hoạt động và biện pháp có liên quan tới quyền use đất, là nguyên tắc quan trọng nhất trong hoạt động QHSDĐ. Nó không chỉ mang ư nghĩa kinh tế mà c̣n là một vấn đề chính trị quan trọng. Bởi v́ tài nguyên land dă được quốc hữu hóa là đối tượng sở hữu nhà nước,đồng thời là căn cứ quan trọng để phát triển sx, để cung cố và hoàn thiện phương thức sx xhcn trong tất cả các ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp. V́ vậy trong quá tŕnh use đất cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, củng cố quan hệ land xhcn, bảo vệ tính bất khả xâm phạm quyền sở hữu nhà nước về đất đai, chấp hành triệt để quyền sở hữu land của nhà nước.
  Luật pháp bảo vệ quyền bất khả xâm phạm quyền use đất và tính ổn định của mỗi đơn vị use đất v́ đó là cơ sở quan trọng của việc phát triển sx.
  QHSDĐ có vai tṛ quan trọng trong việc ngan chặn các hành vi xâm phạm toàn sự vẹn lănh thổ của các đơn vị use đất. Trong quá tŕnh quy hoạch th́ người ta đă lập ra các đường ranh giới giữa các đơn vị use đất, giưa đất sx với đất khu vực dân cư, giữa các chủ use với nhau, tức là đă xác định phạm vi quyền lợi của mỗi chủ use đất.
  Nhà nước cho phép các chủ use đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhược, cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lănh, góp vốn liên doanh....quyền use của các chủ use đất đc quy định bằng các văn bản cụ thể.
  2, sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ đất và bảo vệ thiên nhiên
  Trong quá tŕnh use nếu đất đc use một cách đúng đắn và hợp lư th́ chất lượng đất sẽ ngày càng tốt lên. Do vậy đ̣i hỏi việc use đất hết sức chú ư.
  Trong những vấn đề bảo vệ đất quan trọng nhất là ngăn ngừa và dập tắt các quá tŕnh xói ṃn do nước và gió gây ra. Các quá tŕnh xói ṃn gây tác hại rất lớn đến sx nong nghiệp, vi nó làm xói ṃn đi tầng đất mặt giàu chất dinh dưỡng từ đó làm cho đất xấu đi rất nhanh. Nếu quá tŕnh xói ṃn diễn ra mạnh mẽ sẽ gay ra lũ quét và sụt lở ở đầu nguồn và lụt lội ở lưu vực của các con sông. Xói ṃn do gió gây ra cũng gây thiệt hại rất lớn đặc biệt là những vùng gần biển.
  Xói ṃn là một quá tŕnh diễn ra hoạt động mạnh mẽ và liên tục, nếu không có các biên pháp chống xói ṃn hệ thống th́ hậu quả ngày càng lớn. Vạy khi tổ chức các biện pháp chống xói ṃn cần tính đến các đặc điểm địa h́nh, thổ nhưỡng, thủy văn của các vùng. Ngày nay người ta thường use các biện pháp chống xói ṃn sau:
  - biện pháp kinh tế tổ chức
  - biện pháp kỹ thuật canh tác
  - biện pháp trồng rừng cải tạo
  - biện pháp kỹ thuật thủy lợi
  - biện pháp hóa học
  QHSDĐ không chỉ có nhiệm vụ chống xói ṃn mà c̣n phải chống các quá tŕnh ô nhiễm đất và bảo vệ các yếu tố của môi trường thiên nhiên. Vỉ vậy trong các đồ án quy hoạch sử dụng đất cần dự kiến các biên pháp chống ô nhiễm đất như cải tạo và bảo vệ thảm thực vật tự nhiên, bảo vệ các hồ chứa nước trong khu vực quy hoạch...

  Câu 12: khi phân bố đất đai trong quy hoạch sử dụng cần tuân thủ các nguyen tắc nào, kể tên? Tŕnh bày cụ thể nguyên tắc 3 và 4.

  Sử dụng land cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau
  1, chấp hành quyền sở hữu nhà nước về land
  2, sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên
  3, tổ chức phân bố hơp lư quỹ đất cho các ngành
  4, tạo ra nhưng điều kiện tổ chức lănh thổ hợp lư
  5, phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xă hội của vùng lănh thổ
  3, tổ chức phân bố hợp lư quy đất cho các ngành
  QHSDĐ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đất đai cho các quá tŕnh phát triển kinh tế xă hội. Do vậy, trong quá tŕnh xd phương án QHSDĐ phải căn cứ vào định hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân, tổng hợp và cân đối nhu cầu use đất để phát triển các ngành, nhờ vậy sẽ đảm bảo đạt đc những chỉ tiêu phát triển kinh tế của xă hội đề ra cho thời kỳ quy hoạch và xa hơn của nền kinh tế quốc dân nói chung và của từng ngành nói riêng.
   Khi phân bố qũy đất cho các ngành cần đảm bảo phù hợp với lợi ích của nền kinh tế quốc dân nói chung và từng ngành nói riêng, trong đó ưu tiên cho ngành nông nghiệp.
  4, tao ra những điều kiện tổ chức lănh thổ hợp lư
  QHSDĐ phải tạo ra những điều kiện lănh thổ thích hợp để thực hiện những nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước, của riêng ngành nông nghiệp hay của từng đợn vị use đất cụ thể. Trên cơ sở đó có thể áp dụng các h́nh thức quản lư tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sx, hiệu quả use đất và hiệu quả lao động.
  - không tổ chức use đất như một tư liệu sx trong nông nghiệp nếu không tính đến quá tŕnh lao động và gắn nó với quá tŕnh sx.
  - QHSDĐ phải đc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức các ngành trồng trọt, chăn nuôi trong xí nghiệp để tạo ra những đk tốt nhất cho các ngành đó phát triển nâng cao năng suất lao động.
  - khi giải quyết mỗi nội dung của QHSDĐ phải căn cứ vào yêu cầu tổ chức hơp lư sx.
  - việc tổ chức use hợp lư land phụ thuộc vào việc use các tư liệu sx khác và toàn bộ quá tŕnh sx nói chung. Bên cạnh đó việc use đất c̣n ảnh hưởng đến việc phát triển và bố trí các ngành nghề, đến việc tổ chức lao động và tăng năng suất lao động, đến việc use hiệu quả các tư liệu sx.

  Câu 13: khi phân bố đất đai trong quy hoạch sử dụng cần tuân thủ các nguyen tắc nào, kể tên? Tŕnh bày cụ thể nguyên tắc 4 và 5.

  Sử dụng land cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau
  1, chấp hành quyền sở hữu nhà nước về land
  2, sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên
  3, tổ chức phân bố hơp lư quỹ đất cho các ngành
  4, tạo ra nhưng điều kiện tổ chức lănh thổ hợp lư
  5, phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xă hội của vùng lănh thổ
  4, tao ra những điều kiện tổ chức lănh thổ hợp lư
  QHSDĐ phải tạo ra những điều kiện lănh thổ thích hợp để thực hiện những nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước, của riêng ngành nông nghiệp hay của từng đợn vị use đất cụ thể. Trên cơ sở đó có thể áp dụng các h́nh thức quản lư tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sx, hiệu quả use đất và hiệu quả lao động.
  - không tổ chức use đất như một tư liệu sx trong nông nghiệp nếu không tính đến quá tŕnh lao động và gắn nó với quá tŕnh sx.
  - QHSDĐ phải đc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức các ngành trồng trọt, chăn nuôi trong xí nghiệp để tạo ra những đk tốt nhất cho các ngành đó phát triển nâng cao năng suất lao động.
  - khi giải quyết mỗi nội dung của QHSDĐ phải căn cứ vào yêu cầu tổ chức hơp lư sx.
  - việc tổ chức use hợp lư land phụ thuộc vào việc use các tư liệu sx khác và toàn bộ quá tŕnh sx nói chung. Bên cạnh đó việc use đất c̣n ảnh hưởng đến việc phát triển và bố trí các ngành nghề, đến việc tổ chức lao động và tăng năng suất lao động, đến việc use hiệu quả các tư liệu sx.
  5, phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xă hội của vùng lănh thổ.
  Mỗi vùng, mỗi đơn vị use đất đều có những đặc điểm khác biệt về đk tự nhiên,kinh tế xă hội. Nếu không tính đến điều đó th́ không thể tổ chức use hợp lư land.
  - QHSDĐ phải đảm bảo đk để use có hiệu quả từng tấc đất. Để đạt đc mục tiêu này cần nghiên cứu kỹ các đk tự nhiên về đặc điểm thổ nhưỡng, đặc điểm địa h́nh và đk khí hậu, tính chất thảm thực vật tự nhiên, đặc điểm hệ thống thủy văn. Các đk xă hội như dân số và lao động, mức độ trạng bị về vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế, mức độ phát triển khoa học kỹ thuật, khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sx và use đất... v́ các nhân tố này có ảnh hưởng rất lớn đến việc use đất của các vùng lănh thổ.


  Nguồn bài viết: Bài viết của MrNgoDinhHien http://www.quanlydat42.byethost10.com

  +5 EXP
  "Trong ván cờ người, tôi chỉ là quân pháo... Pháo biết ḿnh phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm xe, làm mă, không đủ ma mănh để làm tốt, nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi..."

 8. The Following 2 Users Say Thank You to Tiktak_1102 For This Useful Post:
  LeThiKieuNga92 (01-02-2012), pepupink (27-11-2012)

 9. #5
  Avatar của dan xu nghe
  Miss SVquanlydat
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Đến từ
  hai duong
  Bài gửi
  1
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  1
  Tân sinh viên
   
   
  Số lần Cộng|Trừ: 0 Lần
  thank moi ng da up bai len nha


  p/s: Bạn sử dụng tiếng Việt có dấu chuẩn khi viết bài nhé
  Xem kỹ Nội quy svquanlydat để tránh bị del bài và bannick

  Khách hăy cùng dan xu nghe xây dựng cộng đồng SVQuanLyDat nhé

 10. Thành viên đă ấn Thanks
  hoa (20-09-2012)