Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Thực phẩm

Đề tài: Xử lư phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh

GV hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Bá, KS. Đào Văn Thanh

Trường Đại học An Giang - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

Download:
Nguồn: hua1