Mục đích:
Thực hiện ứng dụng công nghệ Lidar Harrier56/G4 để thành lập DEM đồng thời chụp ảnh màu với độ phân giải mặt đất 0,15m khu vực : TP.Hà nội


Yêu cầu:
Độ chính xác độ cao 0,20 - 0,30m, độ chính xác mặt phẳng 0,30m, mật độ 1.2-1.3 điểm/m2. Với độ chính xác, mật độ điểm của DEM cũng như độ phân giải mặt đất của ảnh đáp ứng phục vụ thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lư tỷ lệ 1/2000 các đô thị của dự án.

Nguồn: baychup.tk